Juridisch beheer

Onze uitgebreide juridische kennis is een grote troef

Het juridisch beheer van appartementsgebouwen is een complexe materie. De wetgever legt aan de syndicus steeds meer bijkomende verplichtingen op.

Veel, om niet te zeggen alle, taken die de syndicus uitvoert hebben een juridische dimensie. In onze visie is een goede juridische achtergrond en kennis onontbeerlijk voor een goed syndicus.

Het is een sterke troef dat SYNDICUS.GENT binnen zijn eigen team over deze expertise beschikt en hiervoor geen beroep dient te doen op externe adviezen. Zo kan steeds kort op de bal worden gespeeld.

De wet op de mede-eigendom, de basisakte en de reglementen

Een goede toepassing van de wet op mede-eigendom, de basisakten en de reglementen begint bij een goede kennis én bij een correcte interpretatie van deze teksten. Deze zijn in een juridisch jargon opgemaakt wat vlotte lezing en correcte interpretatie bemoeilijkt. Een klare juridische kijk helpt uw mede-eigendom vooruit bij moeilijke vraagstukken.

De wetgever legde bijvoorbeeld de verplichting op tot de coördinatie van de basisakte. Dit was een punt dat onder de eigenaars en zelfs onder syndici tot veel verwarring en onzekerheid leidde. Er was een grote onduidelijkheid over wat de wetgever met deze coördinatie juist beoogde en wat deze al dan niet diende te omvatten. Door onze interne juridische kennis ware wij bij machte zelf voor deze coördinaties te zorgen. Zo brachten wij al onze gebouwen tegen beperkte kosten in regel.

De oplevering van de gemene delen

Een domein waar  deze juridische expertise bij uitstek tot uiting komt is dat van de oplevering.

Vanuit onze achtergrond, opleiding en ervaring zijn wij goed geplaatst om u te loodsen doorheen het kluwen van de voorlopige – en definitieve oplevering van een appartementsgebouw. Een goede begeleiding en aanpak zijn hier onontbeerlijk teneinde uw rechten te vrijwaren. Wij doen ons uiterste best er voor te zorgen dat uw gebouw wordt opgeleverd in de staat die u verdient.