Technisch beheer

Een goed technisch beheer houdt de waarde van uw gebouw in stand.

De aankoop van een appartement, winkelpand of kantoorruimte is een aanzienlijke investering. U heeft dan ook recht op een syndicus die met een goed technisch beheer het nodige doet om de waarde van uw mede-eigendom in stand te houden. Bij SYNDICUS.GENT bent u in goede handen.

Van kleine herstellingen tot grote renovaties

Het technisch beheer omvat zowel de kleine herstellingen als grotere renovaties en alles daartussen.

Defecte lampen, schoonmaak op regelmatige basis, onderhoud van de tuin, herstellingen aan sloten, deuren en poorten, herstellingen aan verwarmingsinstallaties, … Door de uitstekende contacten met onze leveranciers staan wij garant voor snelle oplossingen.

Wij zorgen er ook voor dat uw gebouw wettelijk in orde is door het afsluiten van de verplichte onderhoudscontracten zoals de periodieke keuring en onderhoud van de liften, het nazicht van de stookinstallaties, het nazicht van de brandveiligheid, de keuring van de elektriciteitsinstallaties en de stookolietanks, …

Op het vlak van grote renovaties bouwden wij een belangrijke expertise op. Wij zijn uitstekend geplaatst om u te begeleiden  in grote herstellingen of vernieuwingen van liften, daken, verwarmingsinstallaties, schouwen, gevels, terrassen, … Waar nodig laten wij ons bijstaan door technische experten.

Voor dringende en noodzakelijke herstellingen zal de syndicus autonoom en als een goed huisvader optreden. Alle andere werken worden steeds voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Visie op lange termijn

Een visie op lange termijn is belangrijk voor de instandhouding van uw gebouw. Wij zien het dan ook als onze taak om de algemene vergadering tijdig te informeren en te adviseren. Hier speelt ook een goed beheer van een reservefonds een belangrijke rol om grotere toekomstige investeringen vlot te laten verlopen.

Persoonlijke aanpak

Onze persoonlijke aanpak is ook op technisch vlak een meerwaarde. Indien aangewezen komen wij steeds de situatie ter plaatse persoonlijk bekijken. Een beter zicht op de situatie werkt snelle oplossingen in de hand.

Er wordt tevens de nodige zorg geschonken aan de afhandeling van schadegevallen. Zelfs in die gevallen waar het louter privatieve schades en oorzaken betreft zullen wij u steeds met de nodige adviezen bijstaan.